Nieuwe Europese Regels Drone FAQ​

Nieuwe Europese Wetgeving drones FAQ

Vanaf 31 december 2020 moeten mensen die met en drone zwaarder dan 250 gram of een lichtere drone met camera vliegen, in het bezit zijn van een vliegbewijs.
Ik deze FAQ vind je alle antwoorden op jouw drone vragen die betrekking hebben op de nieuwe Europese wetgeving bij het vliegen met een drone Mis je een vraag?
Stuur ons dan een verzoek.

De maximale boete bedraagt op het moment €8700 per overtreding.

Je kunt met je huidige vergunningen nog doorvliegen tot uiterlijk 1 januari 2022. In dat
jaar moet je je ROC vergunning, je RPA-L brevet of je ontheffing voor het brevet bij je
ROC-light vergunning omzetten. Nadere informatie vindt je bij de vragen die hier
expliciet over gaan of in de leaflets voor ROC-houders of ROC-light houders.

Dit kan al van €50. Maar dit varieert omdat opleidingen en het afnemen van een kennistoets wordt aan marktpartijen overgelaten. Zij
kunnen je nader informeren over de prijs. De afgifte van een Bewijs van voltooiing of
een Vaardigheidsbewijs kost je €10 bij de RDW.

In Nederland geldt in de Open subcategorieën A1, A2 en A3 een minimumleeftijd van 16
jaar voor piloten van een drone. Piloten die onder de leeftijdsgrens vallen mogen wel
vliegen onder begeleiding van een piloot die over een vliegbewijs beschikt. In andere
landen kunnen andere leeftijdsgrenzen gelden.

We raden je ten zeerste aan om je te verzekeren voor lichamelijke of materiële schade
aan derden door ongelukken met drones. Ga dus na of jouw persoonlijke
aansprakelijkheidsverzekering schade veroorzaakt door drones dekt.
Voor beroepsmatige exploitanten en particuliere exploitanten met een drone vanaf 20
kilogram is een verzekering verplicht op basis van EU-regelgeving. Je kunt dan je
verzekering toevoegen bij de aanvraag van een exploitantnummer bij RDW. Dat kan
online via de website van de RDW.

Nee, een no-fly zone is voor alle drone vluchten verboden. Er worden vooralsnog echter
geen no-fly zones voorzien maar zones met beperkingen. In deze zones zullen
voornamelijk de vluchten in de open categorie worden beperkt. Dit betekent dat
dergelijke vluchten in de specifieke categorie daar wel mogelijk zijn.

Met drones die niet aangemerkt zijn als speelgoeddrone mag niet boven
mensenmenigten en niet in no-fly zones gevlogen worden. Speelgoeddrones vallen wel
onder een algemeen verbod voor de burgerluchtvaart, zoals het verbod om te vliegen
boven Den Haag.

Vanaf 31 december kun je je bij RDW registreren als exploitant.

Er zijn tal van vergunningen denkbaar, dus een nauwkeurig antwoord is moeilijk te
geven. Gesteld kan worden dat in algemene zin een complexe vergunning langer duurt
dan een eenvoudige, maar dat reactie altijd volgt binnen de termijn van de Algemene
Wet Bestuursrecht. In de Regeling tarieven luchtvaart kun je informatie terugvinden
over de diverse vergunningen die mogelijk zijn.

Dat is afhankelijk van het lidstaat waarin deze certificaten zijn behaald. Ieder lidstaat is
zelf verantwoordelijk voor het omzetten van haar nationale vergunningen.

Je kunt je vliegbewijs na 5 jaar verlengen door:

  • opnieuw de opleiding en de kennistoets te doen;
  • het voltooien van een herhalingsseminar.

De Europese regelgeving kent geen onderscheid meer tussen particulier en
professioneel. Het gaat om het risico dat de vlucht (operatie) heeft. Past die operatie
onder de regels en eisen uit de open categorie dan kun je de vlucht uitvoeren onder
deze categorie.
Je ROC-light blijft nog tot 1 januari 2022 geldig. Als je wilt beginnen met drone vliegen,
dan dien je je aan de Europese regelgeving te houden, of je nu recreatief of
beroepsmatig wilt gaan vliegen.

Volgend jaar komt een aanvullende kennismodule beschikbaar die je moet doorlopen
om je ontheffing voor het pilootbrevet om te zetten naar een Bewijs van voltooiing
(pilootbewijs A1/A3 subcategorie). Deze kennismodule is van toepassing als je met een
drone tussen 1 en 4 kilogram vliegt en het nationale examen hebt afgelegd. Indien je
met een drone lichter dan 1 kilo vliegt en het nationale examen niet hebt afgelegd moet
je een opleiding volgen en examen afleggen conform de Europese regels. Je hoeft na
afloop van de module geen examen af te leggen.
Indien je je ontheffing van het pilootbrevet wilt omzetten naar een Vaardigheidsbewijs
(pilootbewijs A2 subcategorie), zal je voorafgaand aan het volgen van de kennismodule
ook een verklaring moeten invullen dat je de benodigde praktijkopleiding hebt gevolgd.
Je moet deze omzetting vóór 1 januari 2022 hebben voltooid.
Als je een ROC-light hebt, wordt dit dan nog voor eind van dit jaar omgezet of pas eind
2021?
De ROC-light wordt niet omgezet naar een Europese vergunning. De open categorie
biedt al meer mogelijkheden om met je drone te vliegen en daar is geen vergunning
voor nodig. Voor meer informatie over het ROC-light indien je al een theorie examen
gedaan hebt, verwijzen we je graag naar de leaflet voor ROC-light houders.

De ROC vergunning is na 1 januari 2022 niet meer geldig. Als je dan in de CTR wilt vliegen
heb je een exploitatievergunning onder de specifieke categorie nodig die dit toestaat.

FPV vliegen is mogelijk onder de Europese regelgeving. Je zult gebruik moeten maken
van een waarnemer tijdens het vliegen. Gedetailleerde informatie kun je vinden in de
leaflet voor FPV-vliegers.

De Europese wetgeving kent geen geregistreerde drones in de open en specifieke
categorie. Alleen geregistreerde exploitanten. Indien je met een ingeschreven drone
onder de nieuwe regelgeving gaat vliegen dien je de inschrijving in het
luchtvaartuigenregister eerst ongedaan te maken. Nadere informatie kun je terugvinden
in de leaflet voor ROC houders.

Nee, drones die lichter zijn dan 250 gram vallen in de A1 subcategorie. Drones die
maximaal 25 kg wegen vallen in de A3 subcategorie.

Deze lagere maximum gewichten zijn tijdelijk en gelden in de hele EU tot uiterlijk tot 1
januari 2023. De reden daarvan is dat drones nog geen Europees klasse label hebben. Na
31 december 2020 mag u nog twee jaar met een drone zonder klasse label vliegen. Maar
met deze aangepaste maximum gewichten. Dit is dus een tijdelijke aanpassing, een
zogenaamd overgangsregime.

Vanaf uiterlijk 1 januari 2023 mag u in de subcategorieën A1 met een drone van 250
gram of zwaarder en A2 alleen nog vliegen, als uw drone een Europees klasse label
heeft. De klasse labels C0 tot en met C4 garanderen dat de drone voldoet aan de
Europese veiligheidseisen.
Klasse labels vanaf 1 januari 2023
Subcategorie Benodigd Label
A1 (speelgoed)drones tot 250 gr
Drones van 1 tot 900 gr
A2 Drones van 1 tot 4 kg
A3 Drones van 1 gram tot 25 kg

Geen categorie

Geef een antwoord