Privacybeleid

MijnDronePiloot, gevestigd aan Westersingel 19A, 9718CA, Groningen, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring, stem u in met de verwerking van persoonsgegevens, volgens het beschreven beleid in dit document, bij het gebruik maken van de website.

Contactgegevens
www.mijndronepiloot.nl Westersingel 19A, 9718CA, Groningen, Nederland 0629287656

J.W. Kerssies is de Functionaris Gegevensbescherming van MijnDronePiloot Hij is te bereiken via j.w.kerssies@mijndronepiloot.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

MijnDronePiloot verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch (portfolio drone piloten
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankgegevens
 • Certificaten en verzekeringsdocumenten van drone piloten en bijbehorende drones

Deze gegevens gegevens kunnen verzameld worden door het gebruik maken van onze dienstverlening, zoals bij het aanmelden als opdrachtgever of drone piloot, het plaatsen van een opdracht, het opstellen van een portfolio, of als u contact met MijnDronePiloot opneemt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker daadwerkelijk ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mijndronepiloot.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MijnDronePiloot verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • MijnDronePiloot analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • MijnDronePiloot volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte
 • MijnDronePiloot verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

MijnDronePiloot bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens: zolang als noodzakelijk, voor uitvoering van de dienstverlening, het openen van een profiel en facturatie
  • Bankgegevens: zolang als noodzakelijk, voor de financiële administratie en facturatie
  • Telefoonnummer: zolang als noodzakelijk, voor het openen van een profiel, facturatie en afhandelen van klachten
  • E-mailadres:  zolang als noodzakelijk, voor het openen van een profiel, uitvoer van de dienstverlening, plaatsen van recensies en facturatie
  • IP-adres: zolang als noodzakelijk, voor website analytics
  • Overige persoonsgegevens: zolang het persoonsaccount bestaat, voor het aanvullen van portfolio van een drone piloot en recensies
  • Locatiegegevens: zolang als noodzakelijk, voor website analytics
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website: zolang als noodzakelijk, voor website analytics
  • Gegevens over uw surfgedrag: zolang als noodzakelijk, voor website analytics om u beter van dienst te zijn
 • Certificaten en verzekeringsdocumenten: zolang als u aangesloten bent bij MijnDronePiloot, voor het aanmaken van een account.

Delen van persoonsgegevens met derden

MijnDronePiloot deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MijnDronePiloot blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt MijnDronePiloot uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Daarnaast maken wij gebruik van services van derden voor de verwerking van betalingen via ons platform. Als u een betaling verricht via ons zogenoemde escrow-service, kunnen uw persoonsgegevens verzameld worden door de derde partij van de betaalservice. Verwerking van persoonsgegevens zal dan vallen onder het privacybeleid van deze derde partij. Wij van MijnDronePiloot hebben geen controle over het privacybeleid van deze derden en zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MijnDronePiloot gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. MijnDronePiloot gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@mijndronepiloot.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. MijnDronePiloot zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

MijnDronePiloot wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MijnDronePiloot neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mijndronepiloot.nl. MijnDronePiloot heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.